eurobus, a.s.

Spoločnosť eurobus, a.s. má za sebou dlhoročnú úspešnú činnosť v poskytovaní prepravných služieb a za uvedené obdobie sa jej vďaka snahe o maximálnu spokojnosť svojich klientov podarilo vstúpiť do  povedomia ľudí nielen z Košíc a okolia, ale aj v rámci celého Slovenska a okolitých štátov.
Svoj pozitívny image si vybudovala vďaka kvalite poskytovaných služieb, spoľahlivým prístupom vodičov k zákazníkom, bezpečnosťou a pohodlím motorových vozidiel.logo_velke.jpg
Zabezpečujeme verejnú cestnú osobnú dopravu s členením na mestskú, prímestskú, diaľkovú, zahraničnú a zájazdovú. V súčasnosti zabezpečujeme prepravu do trinástich štátov Európy.
Disponujeme 350 autobusmi v štandardnom aj najmodernejšom prevedení.
Ako jediný dopravca sme získali certifikát riadenia kvality ISO.Zámerom je etablovanie sa na rôznych miestach v Košiciach, pričom prioritou je ponúkanie prepravných služieb na vyššej úrovni aké poskytujú taxi služby momentálne pôsobiace v Košiciach, za nižšiu cenu, v ktorej je okrem kvalitných vozidiel, profesionálny prístup vodičov, dispečerov ako aj celého obslužného personálu, non-stop dispečing a poistenie prepravovaných osôb.

eurobus BMW taxi disponuje kvalitným vozovým parkom pozostávajúcim z vozidiel BMW radu 7, ktoré zodpovedajú všetkým nárokom modernej spoločnosti na kvalitné zabezpečenie prepravy. Všetky vozidlá disponujú klimatizáciou, maximálnym priestorom a komfortom pre pohodlie našich klientov. Najlepšia taxi služba pre mesto Košice.

Všetky vozidlá sú online monitorované GPS.Dispečing: Košice 055-17 707  |  + 421 (0) 917 917 707  |  taxi (@) eurobus.sk  |  PREPRAVNÝ PORIADOK  |